Službena internet stranica Općine Čaglin

Našice, HR

30°C

Potpisan ugovor o financiranju dogradnje dječjeg vrtića u Čaglinu

Potpisan ugovor o financiranju dogradnje dječjeg vrtića u Čaglinu

13. ožujka 2024. godine općinski načelnik Općine Čaglin Dalibor Bardač je, u Zagrebu, potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost kojim će se financirati dogradnja dječjeg vrtića u Čaglinu u iznosu od 324.906,00 €. Projekt financira Europska unija-NextGenerationEU.

Na području Općine Čaglin djeluje samo jedna ustanova predškolske djelatnosti, odnosno Ustrojbena jedinica predškolskog odgoja djece pri Osnovnoj školi Stjepana Radića u Čaglinu, u sklopu koje djeluje jedna mješovita skupina djece predškolske dobi i mlađe predškolske dobi ukupnog kapaciteta 20 djece.
Vrtić je nedostatan, pokriva geografsko područje od 31 naselja van urbanog područja, sa ukupno 100 djece vrtićke dobi, stoga je na području Općine Čaglin iznimno velika potreba za povećanjem kapaciteta predškolskih ustanova.

Ovim projektom obuhvatit će se veći broj djece u predškolskim ustanovama kroz omogućavanje veće dostupnosti vrtića na području Općine Čaglin što će poboljšati socioekonomski položaj djece na području Općine Čaglin.

Projektom je predviđena dogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj – dječjeg vrtića u Čaglinu, na način da će postojeći objekt biti dograđen za 2 dnevna boravka, od kojih će 1 služiti za boravak 12 djece jasličkog uzrasta te 1 koji će služiti za smještaj 20 djece vrtićkog uzrasta. Svrha projekta "Dogradnja dječjeg vrtića u Čaglinu" je povećati infrastrukturne i materijalne kapacitete za osiguravanje dodatnih 32 mjesta u dnevnom boravku za djecu jasličkog uzrasta i vrtićkog uzrasta s namjerom poboljšanja socioekonomskog položaja djece predškolske dobi u pogledu uključenosti većeg broja djece u odgojno-obrazovne programe u ranoj i predškolskoj dobi. Također, cilj je omogućiti veću dostupnost vrtića obiteljima u ruralnim i slabije razvijenim krajevima te, bez obzira na socioekonomski status ili mjesto stanovanja, stvoriti mogućnosti upisa djece u predškolski program.

Ostvarenjem ciljeva projekta planira se dodatno podići socijalna sigurnost obitelji, pogotovo mladih obitelji te im na taj način pružiti potporu za osnivanje obitelji i ostanak u svojoj zajednici. Pozitivni učinci mogu se očitovati kroz podizanje kvalitete sadržaja raspoloživih za organizaciju aktivnosti u pogledu pedagoškog pristupa djeci te razvoju njihovih motoričkih i kognitivnih sposobnosti. Roditeljima djece koja su upisana u dječji vrtić u Čaglinu pruža se sigurnost u pogledu brige o djeci u periodu u kojemu borave u dječjem vrtiću.

Nakon završetka provedbe projekta, odnosno nakon dogradnje 2 nova dnevna boravka u postojećem vrtiću, bit će dostupno 54 mjesta za djecu s područja Općine Čaglin (25 + 29), te 3 mjesta za djecu s područja Općine Podcrkavlje koja je partner u provedbi ovog projekta.

logotipovi projekt

Općina Čaglin

OIB: 29083729254
Načelnik: Dalibor Bardač

Adresa

Kralja Tomislava 56 E,
34350 Čaglin
Požeško-slavonska
Hrvatska

Kontakt

Email: info@opcina-caglin.hr
Telefon: 034/221-017
Fax: 034/221-127
Web: http://www.opcina-caglin.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak – petak od 7:00 do 15:00 sati
dnevni odmor od 10:00 do 10:30 sati

matični ured: od 7:00 do 15:00 sati ponedjeljkom samo