Službena internet stranica Općine Čaglin

Našice, HR

32°C

Javni poziv na iskaz interesa za korištenje potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

Javni poziv na iskaz interesa za korištenje potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

Temeljem Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-14 od 03. siječnja 2024. godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027, u sklopu Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, za projekt „Zajedno možemo više! – faza IV.“, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0582 od 12. siječnja 2024. godine, Udruga Veličanka objavljuje JAVNI POZIV NA ISKAZ INTERESA ZA KORIŠTENJE POTPORE I PODRŠKE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA S INVALIDITETOM.

log2 768x68

Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti starije osobe u dobi od 65 godina i više te osobe s invaliditetom ( od 18 godina) kojima je utvrđen 3. ili 4. stupanj invaliditeta. Ostali uvjeti koje je potrebno ispuniti kako bi osobe ostvarile pravo na uslugu potpore i podrške u svakodnevnom životu navedeni su u sadržaju Javnog poziva.

Za prijavu potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

Prijavni obrazac (preuzeti u prilogu)
Presliku osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet, dob sudionika i OIB
Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (preuzeti u prilogu)
– za osobe starije od 65 godina: Potvrda porezne uprave o visini dohotka i primitka za prosinac 2023. godine (za svakog člana kućanstva)

  • za osobe s invaliditetom: Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti + Potvrda porezne uprave o visini dohotka i primitka za prosinac 2023. godine (za svakog člana kućanstva).

Pisana prijava može se dostaviti poštom ili osobno na adresu:

log 260x300UDRUGA VELIČANKA, ZVONIMIROVA 1A, 34330 VELIKA.

Osobni dolazak unaprijed najaviti na broj: 097 794 0543 radnim danom od 8 do 14 sati. Sve dodatne informacije o prijavi također možete dobiti pozivom na navedeni broj u navedenom vremenu.

Prijave se zaprimaju za vrijeme cijelog trajanja projekta. Radi ograničenog broja ciljne skupine, molimo sve zainteresirane da podnesu svoju prijavu u što kraćem roku.

U slučaju zaprimanja većeg broja prijava, prednost će imati prijavitelji sa najnižim primanjima.

Attachments
Javni poziv na iskaz interesa za korisnike 1.pdf [2.19Mb]
Uploaded Ponedjeljak, 12 Veljača 2024 by Administrator
Izjava o clanovima zajednickog kucanstva.docx [181.01Kb]
Uploaded Ponedjeljak, 12 Veljača 2024 by Administrator
20240426082534 Obrazac prijave za korisnike.docx [257.4Kb]
Uploaded Petak, 26 Travanj 2024 by Administrator

Općina Čaglin

OIB: 29083729254
Načelnik: Dalibor Bardač

Adresa

Kralja Tomislava 56 E,
34350 Čaglin
Požeško-slavonska
Hrvatska

Kontakt

Email: info@opcina-caglin.hr
Telefon: 034/221-017
Fax: 034/221-127
Web: http://www.opcina-caglin.hr

Radno vrijeme

ponedjeljak – petak od 7:00 do 15:00 sati
dnevni odmor od 10:00 do 10:30 sati

matični ured: od 7:00 do 15:00 sati ponedjeljkom samo