UPRAVA

Općinski načelnik:

Dalibor Bardač- tel: 099/221 0170

Zamjenik općinskog načelnika:

Tomislav Briš

Službenici:

1.Verica Brblić- referenet za opće poslove, tel: 099/221 0177 mail: verica@opcina-caglin.hr

službenica za informiranje

2.Marina Štinc – referent za financije, tel:091/221 99 08 mail: marina@opcina-caglin.hr

zamjenica službenice za informiranje

3.Vladimir Knatek – referent za komunalno gospodarstvo i komunalni redar
tel: 091/221 99 01 mail: vladimir@opcina-caglin.hr

osoba zadužena za nepravilnosti

Sastav općinskog vijeća :

1.IVAN DEMEŠE          HDZ          predsjednik općinskog vijeća

2.ŽELJKO JAKOPOVIĆ  HSS      potpredsejdnik općinskog vijeća

3.ŽELJKO ŠUTIĆ            HDZ

4.BRANKO PLAVI         HDZ

5.IVAN RADIČEVIĆ       HDZ

6.SLAĐANA ŠVAJDA    HDZ

7.VERA GAVRAN          HSS

8.DRAGO PUKLAVAC   HSS

9.MARA ŠIMIĆ             HSU

10.DINKO LUKAS         SDP

11.ANTUN EMIĆ          SDP

12.TIHOMIR FILIPOVIĆ SDP

13.ŽARKO NEMEČEK   HDSSB

RADNO VRIJEME OPĆINE ČAGLIN

PONEDJELJAK-PETAK

07.00-15.00h

TELEFON OPĆINE ČAGLIN:

034/221-017

FAX: 034/221-127

SLUŽBENI MAIL OPĆINE ČAGLIN:

info@opcina-caglin.hr

opcina-caglin@po.t-com.hr