Komunalni poslovi

Vladimir Knatek – referent za komunalno gospodarstvo i komunalni redar
tel: 091/221 99 01 mail: vladimir@opcina-caglin.hr

osoba zadužena za nepravilnosti