Jedinstveni upravni odjel

RADNO VRIJEME OPĆINE ČAGLIN

PONEDJELJAK-PETAK

07.00-15.00h

TELEFON OPĆINE ČAGLIN:

034/221-017

FAX: 034/221-127

SLUŽBENI MAIL OPĆINE ČAGLIN:

info@opcina-caglin.hr

opcina-caglin@po.t-com.hr

1.Verica Brblić- referenet za opće poslove, tel: 099/221 0177 mail: verica@opcina-caglin.hr

službenica za informiranje

2.Marina Štinc – referent za financije, tel:091/221 99 08 mail: marina@opcina-caglin.hr

zamjenica službenice za informiranje