PRORAČUN ZA GRAĐANE 2018. godina

jgl_korporativni_dokumenti

Poštovani stanovnici Općine Čaglin,
kako bih Vam približio financije Općine Čaglin i upoznao Vas s najvažnijim dokumentom naše Općine, pripremio sam Proračun za građane za 2018. godinu u kojem sam, nadam se, na jednostavan i slikovit način prikazao najvažnije planirane godišnje prihode i primitke te sve rashode i izdatke Općine. U kratkim crtama sam prikazao planove i aktivnosti Općine u vezi korištenja općinskog novca u 2018. godini.
U Proračunu smo osigurali sredstva za nabavu školskih udžbenika za učenike od prvog do četvrtog razreda, sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolaca i umirovljenika, stipendiranje studenata, pomoć za socijalno ugrožene, novčani dar za novorođenu djecu, programe udruga, deratizaciju, pregled na trihinelozu, subvencija osjemenjivanja krava i krmača i drugo.
Svjesni da bez ulaganja nema napretka osigurali smo i znatna sredstva za važna investicijska ulaganja. Rekonstruirat ćemo Kolodvorsku ulicu u Čaglinu, nastaviti s rekonstrukcijama društvenih domova, krenuti u izgradnju ambulante, završiti dječji vrtić, dovršiti izgradnju sustava odvodnje, modernizirati javnu rasvjetu te urediti javne površine, poljske puteve i nerazvrstane ceste. Naravno i u 2018. godini intenzivno ćemo raditi na pripremi projektne i ostale dokumentacije za prijave na natječaje ministarstava i fondova EU.

Vaš načelnik
Dalibor Bardač

 

Preuzmite – PRORAČUN 2018.

About the author /