JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2018./2019. PEDAGOŠKU GODINU

kids

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA ČAGLIN objavljuje javni poziv za upis djece u sljedeći program:
1. Program predškole za djecu rođenu od 01. travnja 2011. godine do 31. ožujka 2012. godine. Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole. Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u Osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja.
Pohađanje predškole će se odvijati od 01. veljače 2018. godine do 31. svibnja 2018. godine. Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti u prostorijama Osnovne škole Stjepana Radića Čaglin i Općine Čaglin te na Internetskoj stranici Osnovne škole Stjepana Radića Čaglin i Općine Čaglin.
Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. Preslika Rodnog lista ili Izvatka iz matice rođenih za dijete
2. Preslika Domovnice djeteta
3. Preslike osobnih iskaznica roditelja
4. Za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta.
Zahtjev s priloženom dokumentacijom trebate dostaviti do 29. siječnja 2018. godine, na adresu OSNOVNE ŠKOLE STJEPANA RADIĆA ČAGLIN, Vladimira Nazora 3, 34350 Čaglin.
Roditeljski sastanak će se održati 29. siječnja 2018. godine u 16:00 sati u prostoru OŠ Stjepana Radića Čaglin, Vladimira Nazora 3, 34350 Čaglin.

Ravnateljica škole
Slađana Švajda, prof.

JAVNI POZIV

Privitak

About the author /