Izvještaj polugodišnjeg izvršenja proračuna općine Čaglin za 2017. godinu

jgl_korporativni_dokumenti

NASLOVNICA

PRIHODI

PRIMICI

RASHODI I IZDACI (POSEBNI DIO)

RASHODI

RASPOLOŽIVA SREDSTVA

About the author /